SŁOWNIK SKATOWY.

W technice komputerowej rozpowszechniony jest język angielski. Natomiast Skat jest "tworem" typowo niemieckojęzycznym. Dlatego przygotowałem ten minisłownik dla "niekumatych" w języku niemieckim :-).

Podany poniżej zasób słów wystarcza do posługiwania się programami skatowymi.

Słowo niemieckie.

Odpowiednik polski.

Wymowa

Abbruch

zerwanie (na klawiszu to inaczej: Cancel)

 

Beenden, Ende

zakończyć, koniec

 

drücken

tu: odłożyć skat

drikyn

ergibt

równa się

 

fortsetzen

kontynuować

fortzecyn

geben, gibt

dawać, daje

 

gewonnen,verlieren

wygrane, przegrane

gewołnnyn, verliryn

Handspiel

gra z ręki

handszpil

Hilfe

pomoc

hilfy

mal

razy

 

mischen, mischt

tasować, tasuje

miszyn, miszt

mit

z

 

neu

nowa (gra)

noj

ohne

bez

ołny

reizen

licytować

rajcyn

Skataufnahme

podjęcie skata

szkataufnamy

Spiel

gra

szpil

Spielvorschlag

propozycja

szpilforszlag

Strg

klawisz "Control"

 

Vorhand, Mittelhand, Hinterhand

gracz na przodku, środku, zadku.

 

weiter

dalej

wajte

W języku niemieckim rzeczowniki pisze się zawsze z wielkiej litery.

Jak jeszcze czegoś nie wiesz - to skorzystaj ze słownika :-)

Powrót.

Powrót do strony głównej.