Odpowiedź.

 

Namibia do końca I wojny światowej była niemiecką kolonią.

Powrót.