SKAT

Poniżej zamieszczam linki do stron skatowych.
Dostępne są w językowej wersji niemieckiej i angielskiej.

Lp.

Strony nt. skata

Nazwa

1. skat.insedit.com/ Strona nt. Skata w innej wersji graficznej.
2. http://www.pzskat.pl/ Polski Związek Skata.
3. http://www.ispaworld.org/ International Skat Players Association.
4. http://de.wikibooks.org/... Wikibooks po niemiecku.
5. http://www.dskv.de/ Deutscher Skatverband e.V.(Niemiecki Związek Skatowy).
6. http://www.pc-skat.de m.in. Skat24.
7. https://archive.org/... Książka nt. Skata z 1893 roku (j. ang.).
8. http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/... Książka nt. Skata z 1860 roku (j. niem.).
9. http://www.pagat.com/schafk/skat.html Rules of Card Games: Skat (English).
10. http://www.pagat.com Strona poświęcona grom w karty. Opisy po angielsku.
11. http://www.stadt-altenburg.de Strona internetowa Altenburga - miasta skata. 
12. http://www.altacarta.com/polski/... Wszystkie wzory kart jednym rzutem oka. 
13. http://www.skatsport.com/ On-line skat. 

Lp.

Przepisy skatowe

Nazwa

1. http://skatverband.de/... Internationale Skatordnung (ISkO)
2. http://www.ispaworld.org/... Internationale Skat Ordnung (DE, EN, FR, ES)

Lp.

Programy Skatowe

Nazwa; system oper.

1. http://www.cutesoft.com/ NetSkat dla Windows
2. http://www.createam.de/ Skat 3000 dla Windows
3. http://www.whitedogsoft.com WDS-Skat dla Windows
4. http://www.xskat.de/ XSkat 4.0; UNIX Linux, także Mac OS X i OS/2.
5. http://www.skat-spiel.de/ Skat dla Windows Peter Henlein'a

Na powyższych stronach znajdziesz dużo ciekawych informacji oraz linki do następnych stron.

Jeżeli lubisz czytać, to poszperaj w bibliotekach. Polecam poniższe tytuły:
  1. Jan Rakoczy: Tylko dla szkaciorzy. Wydawnictwo Śląsk Katowice 1957 r.
  2. Franciszek Adamiec, Werner Mandera: Skat dla wszystkich. Oficyna Wydawnicza Opole 1991 r.
  3. Henryk Pukocz: Wszystko o skacie. Wydawnictwo Sonia Draga Katowice 2005 r.
  4. Frank Schettler, Günter Kirschbach: Das große Skatvergnügen. Die Hohe Schule des Skatspieles.
    Urania Verlag Leipzig Jena Berlin 1988.
Powrót.