Kompendium skatowe.

 

Klasy

Klasa I

Klasa II

Rodzaje

Gry w kolor skat podniesiony gra z ręki (skat nie podniesiony)
Karo Karo z ręki
Kier Kier z ręki
Pik Pik z ręki
Trefl Trefl z ręki
Gry grand Grand Grand z ręki
Gry zerowe Null Null z ręki

 

 

Stopnie wygranej

w klasie I

w klasie II

Gry w kolor Zwykły Zwykły z ręki
Krawiec ręki
Krawiec Zapowiedziany krawiec z ręki
Na czarno z ręki
Na czarno Zapowiedziany na czarno z ręki
Ouvert
Gry grand Zwykły Zwykły z ręki
Krawiec ręki
Krawiec Zapowiedziany krawiec z ręki
Na czarno z ręki
Na czarno Zapowiedziany na czarno z ręki
Ouvert
Gry zerowe Null zwykły Null zwykły z ręki
Null ouvert Null ouvert z ręki

Wartości obliczeniowe:

Karo:   9 pkt.   Null: 23 pkt.
Kier: 10 pkt. Null z ręki: 35 pkt.
Pik: 11 pkt. Null ouvert: 46 pkt.
Trefl: 12 pkt. Null ouvert z ręki: 59 pkt.
Grand: 24 pkt.  

Przegrana solisty: wartość gry pomnożona przez dwa. 
Mnożniki: za szczyty, za grę, za grę z ręki, za krawiec, za czarno, za zapowiedziany krawiec, za zapowiedziane na czarno, za ouvert (maksymalnie: 18 w grach w kolor lub 11 w grach grand). 
Wygrana zwykła: ilość wziętych oczek z przedziału 61 - 89 (przegrana zwykła: 31 -60 oczek). 
Wygrana z krawcem (bez wyjścia): ilość wziętych oczek z przedziału 90 - 120, ale przeciwnicy mają lewę (przegrana z krawcem: 0 - 30 oczek, ale solista ma lewę); wyjście: minimum 31 oczek. 
Wygrana na czarno: przeciwnicy nie wzięli ani jednej lewy (przegrana na czarno: solista nie wziął ani jednej lewy). 
Wartość gry: mnożnik razy wartość gry (tylko gry w kolor lub grand); gry zerowe mają wartości stałe. W przypadku przegrania gry przez solistę dodatkowo pomnożyć przez dwa. 
Słownik gwarowy: karo - schell (szel), kier - herz (herc), pik - grün (grin), trefl - kreuz (krojc), krawiec - schneider (sznajder), wyjście - raus, na czarno - schwarz (szwarc), z ręki - hand, zapowiedziany - angesagt.