KRÓTKA HISTORIA SKATA.

Skat powstał w wyniku ewolucji, z biegiem lat. W regułach skata możemy odnaleźć istotne elementy z czterech innych gier karcianych. Włoski Tarock dostarczył określenia Skat dla dwu odłożonych kart (włoskie "scartare"-odkładać). Z hiszpańskiej l'Hombre, wtedy bardzo popularnej dziś znanej tylko w Danii, zapożyczono do Skata sposób licytacji. Należy pamiętać, że wcześniej nie licytowano liczbami, lecz rodzajami gry. Cztery walety jako atuty zostały zapożyczone z Schafkopfspiel (tak, tak - to dawna kopa, kto na Śląsku jeszcze ją pamięta?). Talia 32 kartowa wywodzi się z południowo niemieckiej gry pod nazwą Solospiel.

1818

Pierwsza pisemna wzmianka nt. skata w czasopiśmie pt. Osterländische Blätter1818 Nr 30.

1825-1830

Wprowadzono gry zerowe.

1835-1840

Wprowadzono nowy stopień wygranej: "zapowiedziany na czarno (szwarc)"

1848

Johann Friedrich Ludwig Hempel (J.F.L.H.) publikuje reguły gry ("Das Skatspiel").

1855-1860

Wprowadzono grand.

1870-1880

Wprowadzono nowy stopień wygranej: "zapowiedziany krawiec (sznajder)".

1885

Karl Buhle - autor pierwszego podręcznika skatowego: "Illustriertes Lehrbuch des Skatspieles".

1886

I Kongres Skatowy w Altenburgu. Wprowadzono "Allgemeine Deutschen Skatordnung". Ustalono, że krawcem (sznajder) zostaje strona która zbierze 30 lub mniej oczek. Odbył się pierwszy oficjalny turniej skatowy, w którym wzięlo udział 1100 graczy.

1887

II Kongres Skatowy.

1899

III Kongres Skatowy.w Halle - zawiązano Niemiecki Związek Skatowy ( Deutschen Skatverbandes )

1903

VI Kongres Skatowy w Altenburgu.

1923

Artur Schubert przedstawił swój regulamin skatowy dla tzw. skata lipskiego (Leipziger Skat ) - licytacja liczbami, a nie kolorami.

1927

XI Kongres Skatowy w Altenburgu:
a) przyjęto regulamin skata lipskiego (Leipziger Skat ) tj. licytacja liczbami.
b) powołano komisję do opracowania nowego regulaminu skatowego.
c) w turnieju skatowym po raz pierwszy uczestniczyły kobiety.
d) utworzono w Altenburgu Sąd Skatowy ( Skatgericht).

1928

XII Kongres Skatowy w Altenburgu - podjęto Uchwałę o Nowym Regulaminie Skatowym ( Neue Deutsche Skatordnung ).

1932

XII Kongres Skatowy w Altenburgu:
a) ustalono wartość dla Grand w wysokości 24, natomiast dla Grand ouvert 36.
b) ustalono, że wartość przegranych gier z ręki nie będzie podwajana (patrz zmiany z 1998 r).

1937

XIV Kongres Skatowy w Altenburgu:
a) wprowadzono premię: 50 pkt. razy różnica między ilością gier wygranych a przegranych (Otto Seeger).
b) wprowadzono gry kolorowe otwarte ( kolor ouvert )

1962

Poszerzenie systemu premiowania Seegera - nagradzanie przeciwników 40 pkt ( przy trzech ) lub 30 pkt ( przy czterech graczach) w przypadku pokonania solisty ( Johannes Fabian )

1963

Decyzja Sądu Skatowego o zrównaniu Regulaminu Skatowego z Regulaminem obowiązującym na zawodach skatowych w zakresie niewłaściwego wybicia, złego obsłużenia i skracania gier.

1965

Decyzja Sądu Skatowego: skreślono kontrę, re- itd. z Regulaminu Skatowego.

1975

Decyzja Sądu Skatowego: "zapowiedziana gra - obowiązuje", przedtem można było zmienić zapowiedziana grę o ile jej wartość była wyższa.

1978

Decyzja Sądu Skatowego: gracz na przodku nie może spasować przed rozpoczęciem licytacji.

1994

XXVI Kongres Skatowy: dopuszczono do używania tzw. talię wg modelu z Chemnitz ( Chemnitzer Modell ). Tj. talia z figurami z talii francuskiej z kolorami talii niemieckiej.

1998

XXVII Kongres Skatowy w Halle/Saale ( zmiany obowiązują od 01.01.1999 r. ):
a) przegrane gry z ręki znów liczy się podwójnie.
b) grę rozpoczyna zapowiedź, a nie pierwsze wybicie; podglądnięcie skata po zapowiedzi kończy grę z przegraną dla solisty.
c) gracz grający grę ouvert musi sam osobiście zgrywać wszystkie pozostałe karty.
d) Grand ouvert ma wartość 24 punktów, a nie 36; dolicza się współczynnik 1 za ouvert.

 

Powrót.